14 Kasım Dünya Diyabet Günü

14 Kasım Dünya Diyabet Günü, her sene tüm dünyada, diyabet farkındalığını artırmak amacıyla da önemli bir fırsat olmaktadır. Her yıl belirlenen değişik bir tema çerçevesinde etkinlikler düzenlenmektedir.

Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından bu yıl için belirlenen tema ‘DİYABET BAKIMINA ERİŞİM’dir. Uluslararası Diyabet Federasyonu bu temayı diyabet ile ilgili mevcut stratejik planları en iyi şekilde sürdürmek ve diyabet kampanyasına ilişkin planlama, geliştirme, katılım ve tanıtımı kolaylaştırmak için seçmiştir. Yani diyabetli bireylerin ihtiyaçları olan ilaçlara ve teknolojik ekipmanlara ulaşabilmeleri konusunda farkındalık yaratıp çözüm üretilmesini sağlamak temel hedeftir. Birçok diyabetli birey diyabet ilaçlarına ve bu arada insüline, kan şekeri ölçüm aletlerine, insulin pompalarına ve benzeri ihtiyaç duydukları ekipmanlara ulaşamamakta ya da ulaşmakta güçlük çekmektedir. Ayrıca diyabet yönetimini başarılı bir şekilde yürütmek için gerekli olan eğitim ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Oysa ihtiyaç duyulan bireysel ve toplumsal eğitimin yeterince yapılabildiğini ve bu eğitimlere herkesin eşit şekilde ulaşabildiğini söylemek zordur. Tüm dünyadaki milyonlarca diyabetli ve risk altındaki milyonlarca kişi için ‘İNSÜLİNİN KEŞFİNİN YÜZÜNCÜ YILINDA’ bakıma erişim büyük bir fırsat olacaktır. Bu bağlamda; diyabetli bireylere ihtiyaçları olan ilaç, teknolojik ekipmanların sağlanması, davranış değişikliği yaratacak ve diyabetlinin yönetimini sağlayacak eğitimlerin planlanıp yapılması ve diyabetlilerin bakım ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Diyabetli bireyler yeterli oranda tedavi alamadıklarında kalp krizi, inme, böbrek yetersizliği, körlük ve alt ekstremite ampütasyonu gibi çok ciddi ve hayatı tehdit eden komplikasyonlarla karşılaşma riski altında kalmaktadırlar. Sonuçta bu komplikasyonlar diyabetli bireylerin yaşam kalitesini düşürmekte ve sağlık harcamalarının da artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda; diyabetli bireyler ihtiyaçları olan ilaç ve teknolojik ekipmanlara mutlaka ulaşabilir olmalı ve bakım ihtiyaçları karşılanmalıdır. Hükümetler diyabetli bireylerin bakımı ve tedavisi konusunda yeterli imkanları sağlamalı ve aynı zamanda özellikle genç bireylerde diyabetin taranması ve önlenmesi konusuna yönelik politikalar geliştirmeli ve gerekli yatırımları yapmalıdırlar.