Diyabet ve Ramazan

img

Ramazan ayı, İslam coğrafyasında, başta oruç ibadeti olmak üzere Müslümanların dini vecibelerini yerine getirmeye çalıştıkları kutsal bir ay olarak kabul edilmektedir. Oruç tutmak İslam dininin beş farzından biridir. Oruç, günün ağırmasıyla başlayıp güneşin batmasıyla sonlanan, katı veya sıvı herhangi bir gıdanın alınmadığı aç kalma şeklinde uygulanır. Bu yönüyle uzun aç ve susuz kalması sakıncalı olabilecek bireylerde oruç ibadetinin yerine getirilmesi uygun değildir.

Diyabetik bireylerin, eşlik eden hastalıkları var ise, diyabet yaşları ileriyse, özellikle çoklu insülin tedavisi gibi hipoglisemi gelişimi açısından riski daha belirgin olan tedaviler uyguluyorlarsa, Ramazan’da oruç tutmaları sakıncalı hale gelebilir. Bununla birlikte pek çok diyabetli birey Ramazan’da oruç tutmayı istemektedir. Bu amaçla çeşitli diyabet dernekleri tarafından hangi diyabetiklerin, hangi şartlarda ve nasıl oruç tutabileceklerini, oruç tutan diyabetiklerde tedavilerinde nasıl değişiklikler yapmaları gerektiğini gösteren kılavuzlar yayınlanmıştır. Nüfusunun çok büyük kısmı Müslüman olan ülkemizde ise bu amaçla hazırlanmış herhangi bir kılavuz yoktur. Oruç tutmak İslam dininde bir ibadet şeklidir ve ibadetin yerine getirilip getirilmemesi tamamen kişisel bir karar olmalıdır. Ancak hekimlerin de bu konuda hastalarına yol gösterici olma ve oruç tutmak isteyenleri problem yaşamadan ibadetlerini yerine getirmelerini sağlayıcı önlemleri alma zorunlulukları vardır.