Vizyon – Misyon

img

Derneğimiz;
esas amacı diyabetli bireyleri ve ailelerini eğitmek olan kamuya yararlı bir dernektir. Bunun yanı sıra diğer bir amacımız da diyabetle ilgilenen sağlık çalışanlarının eğitimine katkı sağlamaktır. Bu amaçla ayda 2 kez diyabetle ilgili bir konuda, dernek binasında eğitim toplantıları ile halka ücretsiz eğitim vermekte, ayrıca düzenlediği sempozyumlarla doktor, diyetisyen ve hemşirelere yine ücretsiz eğitim toplantıları yapmaktadır. Bunun dışında sağlık müdürlükleri ile işbirliği içinde ve onların talebi doğrultusunda bölgedeki aile hekimlerine, diyetisyen ve hemşirelere yönelik eğitim toplantıları düzenlemektedir. İstek halinde asistan, doktora, yüksek lisans dönemindeki sağlık çalışanlarına kongre desteği vermektedir. Bu amaçlar doğrultusunda 2016 yılından bu yana her yıl 14 Kasım Dünya Diyabetliler günü kapsamında “doktor, diyetisyen ve hemşirelere” yönelik sempozyumlar düzenlenmektedir.

Vizyonumuz
diyabetle ilgili gelişmeleri yakından takip etmek ve bu gelişmelerden diyabetlileri, halkımızı ve sağlık çalışanlarını en kısa sürede haberdar etmek, diyabetin yönlendirilmesine katkı sağlamaktır. Derneğimiz çalışmalarını yurt sathına yaymak amacıyla çeşitli illerde temsilcilikler kurmayı amaçlamış ve halen Samsun, Gaziantep ve Mersin’de temsilciliklerimiz faaliyet göstermeye başlamıştır. Pandemi, afet ve benzeri toplum sağlığını ilgilendiren olaylarda, diyabet ve ilişkili sorunlarda, gerek halkımıza, gerekse sağlık çalışanlarına önderlik etmek en önemli görevlerimiz arasındadır.