Kuruluş ve Tarihçe

img

Türkiye Diyabet Derneği , Ankara Diyabet Derneği adı ile, 16 Mart 1969 tarihinde, Dr. İhsan Aksan’ın öncülüğünde, tüzüğümüzün son sayfasında adları ve ünvanları yazılı, sekseni aşkın, elit kişinin katılımı ve girişimi ile kurulmuştur.

Ankara Diyabet Derneği, Bakanlar Kurulunun 21/7/1970 tarih ve 7/1020 sayılı kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” olarak kabul edilmiştir.
Derneğimiz, İçişleri Bakanlığı’nın oluru ve İl Sivil Toplum ile İlişkiler Müdürlüğü’nün 13.02.2020 tarih ve 74071012-477-01.02.02-E.10391 sayılı kararı ile ‘Türkiye Diyabet Derneği” adını almıştır.

Ankara Kızılay konferans salonunda (şimdi yıkılmış olan o zaman ki Kızılay konferans solunu ) yapılan toplantıda; Merhum Dr. İhsan Aksan (Ankara Numune Hastanesi İç Hastalıkları Eski Klinik Şefi), Merhum Dr. Saliha Yalçın (aynı kliniğin metabolizma uzmanı), Merhum Sedat Çumralı (Adalet Eski Bakanı), Merhum Hilmi İncesulu (İç İşleri Eski Bakanı), Merhum Rıza Çerçel (Kızılay Eski Genel Başkanı), Merhum Dr. Şemsi Özdilek (Numune Hastanesi Eski Başhekimi), Merhum Dr. Münif İslamoğlu (Sağlık Eski Bakanı), Dr. Vefa Tanır (Sağlık Eski Bakanı), Merhum Prof Dr. Selahattin Koloğlu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölüm Başkanı), Merhum Dr. Fikret Pamir (İç Hastalıkları Uzmanı, SSK Eski Genel Müdürü), Merhum Dr. Şemsettin Bayram (İç Hastalıkları Uzmanı) kuruluş safhasında geçici Yönetim Kurulunu teşkil etmişlerdir.

Geçici Yönetim Kurulunda, Dr. İhsan Aksan Başkan, Sedat Çumralı Başkan Yardımcısı, Dr. Saliha Yalçın Muhasip Üye, Dr. Fikret Pamir Genel Sekreter, Dr. Şemsettin Bayram Veznedar olarak görev bölümü yapmış ve faaliyete geçilmiştir.

Dernek, kuruluşu tamamlandıktan sonra hemen, şeker hastalarını, halkı, hastalık ve tedavi tedbirlerinin uygulanması, hayat boyu devam eden şeker hastalığını (diabetes mellitus), onun zararlı etkilerini tanıtmak ve bu kötü etkileri önleme veya asgariye indirmenin diyabetlinin elinde olduğu, bunun için bizzat diyabetlinin ve hatta yakınlarının eğitilmesinin, ilaç tedavisi kadar şart olduğu bilinci ile “Şekerlilerle Sohbet” adı altında, düzenli eğitici toplantılar yapmaya başlamıştır.

Sonra “Şekerlinin Dergisi”ni çıkarmış, radyo ve televizyonlarda diyabeti tanıtıcı etkinlikler ve lokal çapta diyabet taramaları yapmaya, halk konferansları vermeye başlamıştır.

Eğitim toplantıları her ay muntazam olarak dernek merkezimizde, bazen Numune Hastanesi konferans salonunda, bazen de şehir dışı ilçelerde, yaz mevsimi başlarında Gölbaşı’nda Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Spor Tesislerinde açık havada devam etmiştir. Derneğin eğitim toplantıları, toplantılardan önce Milliyet Gazetesinde duyuru olarak ve üyelerimize bizzat telefon ve yazı ile, ayrıca her toplantı sonunda toplantıya katılanlara, sonraki toplantının gün ve saati düzenli olarak duyurulmuştur.

2006 yılından bu yana eğitim toplantılarımız, derneğimiz toplantı salonunda yapılmakta olup, üyelerimize telefon ve mail yoluyla, halka da web sayfasında yayınlayarak duyurulmaktadır.

2016 yılından bu yana her yıl 14 Kasım Dünya Diyabetliler günü kapsamında ‘doktor, diyetisyen ve hemşirelere yönelik sempozyumlar düzenlenmektedir.
Derneğin kuruluşundan bugüne çeşitli dönemlerde, Kazım Ekşioğlu, Dr. Cavit Gülay, Dr. Sedat Yörükoğlu, Sıdıka Gürsu, Dr. Münevver Özdolay, Yekta Güngör Özden, Prof Dr. İlhan Yetkin, Prof Dr. Osman Müftüoğlu, Prof Dr. Serdar Güler, Dr. Nisbet Yılmaz, Dr. Tevfik Kural, Maya Yücel, Ayla Tokay, Dr. Selma Karaahmetoğlu, Dr. Aylin Cesur, Cemil Özbakır, Erol Şahintürk, bu ulvi hizmete Yönetim Kurulu üyesi olarak katılmış, katkıda bulunmuşlardır.

Kurucu Başkan Dr. İhsan Aksan 1969’dan Nisan 1984’e dek, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olmuş, Nisan 1984 de ayrılmış, Başkanlık görevini Dr. Saliha Yalçın devralmış ve 1998’e kadar devam etmiştir. Görevi bırakmalarından sonra dönemin Dernek Genel Kurulları Dr. İhsan Aksan ve Dr. Saliha Yalçın’ı Onursal Başkan olarak seçmiştir. Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı 1998’dan sonra kurucu üye Dr. Şemsettin Bayram tarafından 21.02.2013 tarihine kadar yürütülmüştür.
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Adana Milletvekili ve halen Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof Dr. Necdet Ünüvar genel kurul kararıyla Onursal Başkan olarak seçilmişlerdir.

13.Mayıs.2017 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’dan sonraki son Yönetim Kurulumuz; Başkan Prof Dr. Mustafa Cesur, Başkan Yardımcısı Prof Dr. Rıfat Emral, Sayman Erol Şahintürk, Genel Sekreter Prof Dr. Erman Çakal, Üye Prof Dr. Fatma Nişancı Kılınç, Üye Ayla Tokay, Üye Dr. İlknur Öztürk Ünsal, Üye Diyabet Eğitim Hemşiresi Fatma Göroğlu ve Üye Doç Dr. Cüneyd Anıl’dan, Denetim Kurulumuz ise, Ergin Özsınmaz, Betül Erim ve Oktay Hamlamaz’dan oluşmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korana virüs (kovid-19) salgını nedeni ile İçişleri Bakanlığının genelgesi ile Nisan-2020 yılında yapılması gereken Genel Kurulumuz ertelenmiştir. Ertelenen Genel Kurulumuz, 26 Haziran 2021 yılında yapılmış.

Son Yönetim ve Denetim Kurulumuz; Başkan Prof.Dr. Rıfat Emral, Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Erman Çakal, Genel Sekreter Doç.Dr. Cem Haymana, Sayman Av. Çağrı Ünsal, Üye Prof.Dr. Fatma Nişancı Kılınç, Üye Prof.Dr. Yüksel Altuntaş, Üye Prof.Dr. Fahri Bayram, Üye Uzm.Dr. İlknur Öztürk Ünsal, Üye Uzm.Diyabet Eğitim Hemşiresi NurdanYıldırım’dan, Denetim Kurulumuz ise Ergin Özsınmaz, Doç.Dr. Cüneyd Anıl ve Mehmet Özsöz’den oluşmuştur.

Derneğimiz, halen ‘Türkiye Diyabet Derneği” adıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye Diyabet Derneği’nin merkezi, Kızılay – Sakarya Caddesi No: 1, Ali Nazmi İş Hanı, Kat:6, Daire 53‘dedir. Telefon ve Faks 0312 435 11 51‘dir.

Tarihten bir kesit;
Ankara Diyabet Derneği Onursal Başkanı Dr. Saliha Yalçın, Önceki Dernek Başkanı Dr. Şemsettin Bayram ve tedavilerini başarı ile sürdüren eğitimli diyabetliler