Türkiye Diyabet Derneği

Türkiye Diyabet Derneği , Ankara Diyabet Derneği adı ile, 16 Mart 1969 tarihinde, Dr. İhsan Aksan’ın öncülüğünde, tüzüğümüzün son sayfasında adları ve ünvanları yazılı, sekseni aşkın, elit kişinin katılımı ve girişimi ile kurulmuştur.

Ankara Diyabet Derneği, Bakanlar Kurulunun 21/7/1970 tarih ve 7/1020 sayılı kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” olarak kabul edilmiştir.
Derneğimiz, İçişleri Bakanlığı’nın oluru ve İl Sivil Toplum ile İlişkiler Müdürlüğü’nün 13.02.2020 tarih ve 74071012-477-01.02.02-E.10391 sayılı kararı ile ‘Türkiye Diyabet Derneği” adını almıştır.

Daha Fazla

Diyabet ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

img
  • İnsülin ve oral antidiyabetiklere olan gereksinimi azaltmak
  • Bireye özgü glisemik kontrolü sağlayarak hipo ve hiperglisemiyi önlemek,
  • Bireye özgü kan basıncı ve lipid profili hedeflerine ulaşmak,
  • Diyabetin komplikasyonlarını önlemek/geciktirmek,
  • Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak,
  • Uygun porsiyonlarda besin çeşitliliğini ve sağlıklı besine erişimi sağlamak,
  • Olması gereken vücut ağırlığına ulaşmak ve bu ağırlığı korumak,
  • Tek tip beslenmeye odaklanılmaması konusuna vurgu yapmak,
  • Günlük öğün planı için pratik öneriler sunmak,
  • Yaşam süresini ve kalitesini arttırmaktır.

Tıbbi beslenme tedavisi (TBT), hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi, beslenme ile ilişkili tanının konması ve hedeflerin belirlenmesi ile beslenme eğitimini içeren müdahale ve izlem gerektiren bir tedavi sürecidir. Diyabet yönetiminde tıbbi beslenme tedavisinin çok önemli yeri vardır ve diyetisyen/diyabet ...

Daha Fazla