Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Derneğin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14.00'de, Kızılay-Sakarya Caddesi 1/53’deki Dernek Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir

Toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 27 Nisan 2024 Cumartesi günü, aynı yer ve saatte yapılacaktır.


Saygılarımızla.
Prof. Dr. Rıfat Emral 

Türkiye Diyabet Derneği 
Yönetim Kurulu adına
Başkan